หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ พ.ศ.2550-2551    คุณเข้าสอบคนที่ 9953
1. องค์กรที่ดูแลการจดลิขสิทธิ์ทั่วโลก คือ
WTO
WIPO
WHO
World Record
2. วันนักประดิษฐ์โลก ตรงกับวันใด
2 มกราคม
2 กุมภาพันธ์
5 มิถุนายน
5 ธันวาคม
3. พรรคพลังประชาชนมีใครเป็นหัวหน้าพรรค
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
นายสุวัจน์ ลปตพัลลภ
นายสมัคร สุนทรเวช
นายเสนาะ เทียนทอง
4. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสภาผู้แทนราษฏร
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
5. ข้อใดจับคู่ได้ไม่ถูกต้อง
คตส.-คณะกรรมการ่ตรวจสอบการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
คปค.-คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คมช.-คณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สกสค.-คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ข้อใดมิใช่ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณจากการสำรวจทั่วโลกล่าสุด
เมืองซีเซน อิตซา เขตยูคาทาน เม็กซิโก
เขาพระวิหารในเขมร
รูปปั้นพระเยซุคริสต์ บนยอดเขาเมืองริโอ เดอ จานิโร บราซิล
เมืองสาบสูญแห่งอินคา "มาซูปิกซู" เปรู
7. แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในเอเชีย คือ
แยงซีเกียง
ฮวงโฮ
โขง
สาละวิน
8. พระบิดาแห่งการสื่อสารของไทย คือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเต็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
9. อดีตผู้นำของประเทศใดถูกลอบสังหารจนเสียขีวิต
ปากีสถาน
อิหร่าน
บังกลาเทศ
ศรีลังกา
10. สตรีที่ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชียเป็นคนชาติใด
อินเดีย
จีน
ญี่ปุ่น
สิงคโปร์
11. นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่เท่าไร
คนที่ 23
คนที่ 24
คนที่ 25
คนที่ 26
12. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรด้วยโรคพระอันตะอักเสบ ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช พระอันตะหมายถึง
ลำใส้ใหญ่
ไต
ตับ
ปอด
13. วันตำรวจ คือ
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 1 เมษายน
วันที่ 18 มกราคม
วันที่ 24 มีนาคม
14. หน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดเลือกศิลปินแห่งชาติ คือ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย
สมาคมศิลปินนักแสดงแห่งชาติ
ทุกข้อรวมกัน
15. รางวัลที่พระบาทสมเต็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับจากมูลนิธิเวิลด์ฟู๊ดไพรซ์ เมตัลเลียน คือ
สิ่งแวดล้อม
โภชนาการ
เกษตรกรรม
วิทยาศาสตร์
16. ดาวเทียมที่ส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศดวงแรกของโลก ชื่อว่า
ซาเรนเจอร์
สปุตนิก 1
อพอลโล่ 1
กาแลคซี่ 1
17. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสาธารณรัฐเมียนม่า คือ
พล.อ.ต่านส่วย
พล.อ.วินหม่อง
พล.อ.เต็งเส่ง
พล.อ.เนวิน
18. นักบินอวกาศหญิงชาติใดที่ทำสถิติอยู่ในอวกาศนานที่สุด
สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส
อินเดีย
รัสเซีย
19. รางวัลโนเบลมีจำนวนกี่สาขา
3 สาขา
4 สาขา
5 สาขา
6 สาขา
20. การประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา -แม่น้ำโขง (ACMECS) มีกี่ชาติเข้าร่วมการประชุม
3 ชาติ
4 ชาติ
5 ชาติ
6 ชาติ