หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ พ.ศ.2550-2551    คุณเข้าสอบคนที่ 9714
1. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสภาผู้แทนราษฏร
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ให้เช่าตามประกาศให้ธุรกิจให้เช่าใด ไม่คืนเงินประกันค่าเช่ามีโทษสถานใด
จำคุก 1 ปี
ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
ทั้วจำทั้งปรับ
ถูกทุกข้อ
3. ดาวเทียมที่ส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศดวงแรกของโลก ชื่อว่า
ซาเรนเจอร์
สปุตนิก 1
อพอลโล่ 1
กาแลคซี่ 1
4. อดีตผู้นำของประเทศใดถูกลอบสังหารจนเสียขีวิต
ปากีสถาน
อิหร่าน
บังกลาเทศ
ศรีลังกา
5. ข้อใดจับคู่ได้ไม่ถูกต้อง
คตส.-คณะกรรมการ่ตรวจสอบการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
คปค.-คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คมช.-คณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สกสค.-คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ข้อใดมิใช่ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณจากการสำรวจทั่วโลกล่าสุด
เมืองซีเซน อิตซา เขตยูคาทาน เม็กซิโก
เขาพระวิหารในเขมร
รูปปั้นพระเยซุคริสต์ บนยอดเขาเมืองริโอ เดอ จานิโร บราซิล
เมืองสาบสูญแห่งอินคา "มาซูปิกซู" เปรู
7. นักบินอวกาศหญิงชาติใดที่ทำสถิติอยู่ในอวกาศนานที่สุด
สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส
อินเดีย
รัสเซีย
8. วันนักประดิษฐ์โลก ตรงกับวันใด
2 มกราคม
2 กุมภาพันธ์
5 มิถุนายน
5 ธันวาคม
9. สมเต็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติ ณ ประเทศใด
อังกฤษ
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอเมริการ
เยอรมณี
10. ผู้ที่ออกแบบและจักการสร้างพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คือใคร
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น
พ.อ.สรรเสริญ แก้วประดิษฐ์
นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต
11. สถานการณ์โลกเกิดภาวะตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น โดยตลาดค้าน้ำมันทะเลเหนืออยู่บาเรลละ 91 ดอลล่าร์ อยากทราบว่า 1 บาเรลเท่ากับกี่ลิตร
75 ลิตร
85 ลิตร
159 ลิตร
180 ลิตร
12. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น คือ
นายยาซูโอะ ฟูกูดะ
นายชินโซะ อาเบะ
นายทาโร่ อาโซ
นายจุนอิชิโร โคะอิซุมิ
13. วันตำรวจ คือ
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 1 เมษายน
วันที่ 18 มกราคม
วันที่ 24 มีนาคม
14. ตามกฏหมายใหม่หลักทรัพย์ใดสามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาได้
เงินสด
ที่ดินมีโฉนด
พันธบัตรรัฐบาล
ถูกทุกข้อ
15. พรรคพลังประชาชนมีใครเป็นหัวหน้าพรรค
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
นายสุวัจน์ ลปตพัลลภ
นายสมัคร สุนทรเวช
นายเสนาะ เทียนทอง
16. มลพิษในอากาศต้องประกอบด้วยสารใด
ตะกั่ว (Pb)
คาร์บอนมอนอกไซด์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ถูกทุกข้อ
17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงไปเลือกตั้งร้อยละเท่าใด
74.45
70.35
60.72
65.33
18. กีฬาซีเกมส์ในปี 2009 จัดขึ้นที่ประเทศใด
ติมอร์ เลสเต้
ลาว
กัมพูชา
มาเลเซีย
19. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรด้วยโรคพระอันตะอักเสบ ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช พระอันตะหมายถึง
ลำใส้ใหญ่
ไต
ตับ
ปอด
20. ประเทศที่ติดคอรัปชั่นมากที่สุดมในเอเชีย คือ
ไทย
พม่า
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา