หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 
  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ พ.ศ.2550-2551    คุณเข้าสอบคนที่ 9120
1. เทศกาลอุ้มพระดำน้ำเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดใด
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
สุราษฏร์ธานี
ลำพูน
2. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี ตามกฏหมายใหม่
2 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
3. หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน คือใคร
นายสุวิทย์ คุณกิตติ
นายเสนาะ เทียนทอง
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
4. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสภาผู้แทนราษฏร
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
5. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสาธารณรัฐเมียนม่า คือ
พล.อ.ต่านส่วย
พล.อ.วินหม่อง
พล.อ.เต็งเส่ง
พล.อ.เนวิน
6. องค์กรที่ดูแลการจดลิขสิทธิ์ทั่วโลก คือ
WTO
WIPO
WHO
World Record
7. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศออสเตรเลีย คือ
นายจอห์น โฮเวิร์ด
นายเควิน รัตต์
นายไมเคิล มัวร์
นายเจี่ เอดซิงเจอร์
8. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจำนวนเขตเลือกตั้ง ส.ส.แบแบ่งเขต ในปี 2550 จำนวนกี่เขต
400 เขต
320 เขต
200 เขต
157 เขต
9. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็น ผบ.ตร.คนที่เท่าใด
2
4
5
6
10. หน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดเลือกศิลปินแห่งชาติ คือ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย
สมาคมศิลปินนักแสดงแห่งชาติ
ทุกข้อรวมกัน
11. ตามกฏหมายใหม่หลักทรัพย์ใดสามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาได้
เงินสด
ที่ดินมีโฉนด
พันธบัตรรัฐบาล
ถูกทุกข้อ
12. นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่เท่าไร
คนที่ 23
คนที่ 24
คนที่ 25
คนที่ 26
13. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จัดขึ้นในวันใด
2 กุมภาพันธ์
2 มีนาคม
9 มีนาคม
6 เมษายน
14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงไปเลือกตั้งร้อยละเท่าใด
74.45
70.35
60.72
65.33
15. แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในเอเชีย คือ
แยงซีเกียง
ฮวงโฮ
โขง
สาละวิน
16. สินเชื่อซับไพร์ม (Subprime) คือ สินเชื่อประเภทใด
สินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์
สินเชื่อเพื่อลงทุนระยะสั้น
สินเชื่อเพื่อการบริโภค
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
17. รางวัลโนเบลมีจำนวนกี่สาขา
3 สาขา
4 สาขา
5 สาขา
6 สาขา
18. พระบิดาแห่งการสื่อสารของไทย คือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเต็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
19. มลพิษในอากาศต้องประกอบด้วยสารใด
ตะกั่ว (Pb)
คาร์บอนมอนอกไซด์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ถูกทุกข้อ
20. สมเต็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติ ณ ประเทศใด
อังกฤษ
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอเมริการ
เยอรมณี