หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ พ.ศ.2550-2551    คุณเข้าสอบคนที่ 9576
1. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจำนวนเขตเลือกตั้ง ส.ส.แบแบ่งเขต ในปี 2550 จำนวนกี่เขต
400 เขต
320 เขต
200 เขต
157 เขต
2. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศออสเตรเลีย คือ
นายจอห์น โฮเวิร์ด
นายเควิน รัตต์
นายไมเคิล มัวร์
นายเจี่ เอดซิงเจอร์
3. รางวัลโนเบลมีจำนวนกี่สาขา
3 สาขา
4 สาขา
5 สาขา
6 สาขา
4. มลพิษในอากาศต้องประกอบด้วยสารใด
ตะกั่ว (Pb)
คาร์บอนมอนอกไซด์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ถูกทุกข้อ
5. หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน คือใคร
นายสุวิทย์ คุณกิตติ
นายเสนาะ เทียนทอง
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
6. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีจำนวนกี่คน
5 คน
7 คน
9 คน
11 คน
7. ค่าเงินบาทแข็งตัว มีข้อเสียที่เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร
ทำให้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศสูงขึ้น
หนี้ต่างประเทศสูงขึ้น
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
ถูกทุกข้อ
8. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 คือใคร
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสภาผู้แทนราษฏร
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
9. เทศกาลอุ้มพระดำน้ำเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดใด
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
สุราษฏร์ธานี
ลำพูน
10. พระบิดาแห่งการสื่อสารของไทย คือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเต็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
11. ประเทศครองแชมป์เหมาะทำธุรกิจมากที่สุดในโลก คือ
เวียดนาม
สิงคโปร์
จีน
นิวซีแลนด์
12. หลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวผู้ต้องหาคดีความผิดลหุโทษหรือที่มีโทษปรับสถานเดียว อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละเท่าใดของอัตราโทษปรับขั้นสูงสำหรับความผิดนั้น
ร้อยละ 25.5
ร้อยละ 37.5
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
13. หน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดเลือกศิลปินแห่งชาติ คือ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย
สมาคมศิลปินนักแสดงแห่งชาติ
ทุกข้อรวมกัน
14. สถานีโทรทัศน์ TITV เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะชื่อว่าอะไร
ITV
Thai PBS
True Vision
Thai Vision
15. ประเทศที่ติดคอรัปชั่นมากที่สุดมในเอเชีย คือ
ไทย
พม่า
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
16. ข้อใดจับคู่ได้ไม่ถูกต้อง
คตส.-คณะกรรมการ่ตรวจสอบการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
คปค.-คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คมช.-คณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สกสค.-คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงไปเลือกตั้งร้อยละเท่าใด
74.45
70.35
60.72
65.33
18. นักบินอวกาศหญิงชาติใดที่ทำสถิติอยู่ในอวกาศนานที่สุด
สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส
อินเดีย
รัสเซีย
19. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็น ผบ.ตร.คนที่เท่าใด
2
4
5
6
20. สตรีที่ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชียเป็นคนชาติใด
อินเดีย
จีน
ญี่ปุ่น
สิงคโปร์