หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 ทดสอบฝึกทำข้อสอบ กพ. เตรียมสอบ ภาค ก.2556 ล่าสุด


ประกาศวันที่ : 20 มิ.ย. 2556
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2409 คน
ที่มา : www.thaionline1.com

รายละเอียดของข่าวสาร

ขอแนะนำอีก 1
ข้อสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบได้
1.การวิเคราะห์ สรุปเหตุ - ผล กับภาษาไทย
ฝึกทำข้อสอบให้มากๆ
2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการสอบ อ่านให้ละเอียด
แล้วสรุปเอง ห้ามหาจากที่สรุปมาอ่านเด็ดขาด
(หากข้อสอบออกในส่วนที่ไม่ได้สรุปท่านจะไม่รู้ แต่ถ้าสรุปเองท่านจะยังจำได้
แม้ไม่ได้สรุปลงไป)
3.ฝึกทำข้อสอบโดยลองกะเวลา 100 ข้อ 2 ชม. เวลาเฉลยข้อสอบ
ในข้อที่เราทำผิดต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงผิด
4.ไม่ต้องบ้าอ่านจนตาย ใช้เวลาวันละ
2-3 ชม. (แต่ขอให้ทุกวัน) มากกว่านั้นท่านจะเครียด
และจะไม่จำ
5.ตั้งใจจริงก็จะสอบได้ทุกคน ขึ้นบัญชี 2 ปี
บรรจุหมื่นกว่าคนแน่นอนครับ


ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ
ชุดที่ 1

   
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเวลา  2.30 ชั่วโมง
คะแนนเต็ม  100  คะแนน
1.  25   33   43   61  89...........
ก. 102     ข.
125     ค.  135    ง.  140
2. 41   121  259  241  65...........
    ก.
0    ข. 1      ค.  2        ง.  -1
3. 65   245  259  129.............
   
ก. 79   ข.  53          ค.  41       ง. 39
4.  39   416  525 
636.......
     ก. 749     ข.747      ค.  684      ง.  648
5.  25  21  17 
23  19  15  18........
     ก.  17    ข. 16     ค.  15     ง.  14
6.
ผู้ว่าราชการจังหวัด:7-> ?:?
     ก. นายอำเภอ : 6  ข. เจ้าพนักงานปกครอง :
3        ค.เจ้าหน้าที่ทะเบียน :5     ง. ปลักจังหวัด : 3
7. หอเอนเมืองปิซ่า:
สโตนเฮ้นท์  -> ?:?
   ก.กำแพงเมืองจีน: ปิรามิค       ข.
ทัชมาฮาล:กำแพงเมืองจีน
   ค. ทัชมาฮาล:หอไอเฟล       &n bsp;  ง.
ปิรามิค:แกร์แคยอน
8. กีฬา: พระ ->กติกา :?
    ก.วัด          ข.
ศีล        ค. ข้อกำหนด        &nbs p; ง. ธรรม
9. รุ้งกินน้ำ: เขียว
->ธงชาติไทย :?
   ก.ขาว       ข.แดง&nbs p;        ค.น้ำเงิน      
&nb sp;     ง.เหลือง
10. แสง:เสียง -> ?:?
     ก.
จักรยาน:จักรยานยนต์      ข.เครื่องบิน:รถยนต์   ค. เดินเท้า: วิ่ง      ง.
วิ่ง:i5wa
11. แดงขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียน ซึ่งห่างกัน  15 ไมล์ 
ด้วยความเร็วเฉลี่ย 15 ไมล์  ต่อชั่วโมงแต่ในขา
กลับแดงเดินกลับบ้านด้วยความเร็วเฉลี่ย 5 ไมล์ต่อชั่วโมง
จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของแดงทั้งไปและกลับ
      ก. 7.5ไมล์/ชม.   
ข.10 ไมล์/ชม.        &nbs p;  ค. 12.5 ไมล์/ชม.        &nbs p; ง.
3ไมล์/ชม.
12. หาก3*9=3
             4*8=8
     ดังนั้น 5*5=?
     
ก. 1   ข.5           ; ค. 25        ง.50
13.ซื้อไข่ไก่มาราคา 10 ฟอง 19 บาท 
ขายไปในราคา 6 ฟอง ได้กำไรร้อยละ เท่าใด
     ก.28.7     ข.31.6       ค.
41.2      ง.ไม่มีคำตอบที่ถูก
14. วงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว 88 นิ้ว
และสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง มีด้านกว้าง = 4 นิ้ว มีด้านยาว = 120 นิ้ว
จงหาว่าวงกลมจะมีพื้นที่มากกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าร้อยละเท่าใด
     
ก.56.67       ข. 61.23        & nbsp; ค.65.14    ง.ไม่มีคำตอบที่ถูก
15.
นักเรียนชั้นม. 5 ห้องหนึ่ง มีนักเรียน22 คน ที่เรียนวิชาชีววิทยา  มี 30
คนที่เรียนวิชาเคมี  และมี 9 คน ที่เรียนทั้งสองวิชา
อยากทราบว่านักเรียนห้องดังกล่าวมีกี่คน หาก
     
นักเรียนในห้องดังกล่าวไม่มีนักเรียนคนใดเลยที่ไม่เรียนวิชาชีววิทยา
หรือวิชาเคมี
       ก. 40คน        ข. 42 คน        &nbs p; ค. 43
คน         &nbs p; ง. ไม่มีคำตอบที่ถูก
คำสั่งข้อ 16-20
คำถามแต่ละคำถามจะใช้ข้อมูลประกอบ 2 ชุดคือข้อมูลที่ 1)และข้อมูลชุดที่
2)ผู้ตอบข้อสอบไม่จำเป็นต้องหาคำตอบของคำถามดังกล่าวแต่ให้พิจา
รณาว่าข้อมูลใดมีประโยชน์ ต่อการตอบคำถามให้ตอบดังนี้
ก.ถ้าข้อมูลที่1)
แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ
  
ต่อการตอบคำถาม
ข.ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม
แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่
    เพียงพอ  ต่อการตอบคำถาม
ค.
ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม
ไม่สามารถใช้ข้อมูล
     หนึ่งเพียงลำพังได้
ง.ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ
2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม
จ.ถ้าใช้ข้อมูลที่
1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้อมูล  
เพิ่มเติม

 

อ่านต่อ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13246

 


เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526