หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 สอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. 2556 ล่าสุด


ประกาศวันที่ : 15 มิ.ย. 2556
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1579 คน
ที่มา : www.thaionline1.com

รายละเอียดของข่าวสาร

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.
ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย 247
หน้า

-
แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล
(คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์
การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
-
แนวข้อสอบ พรบ.
ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ
อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า

แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ

และตำแหน่งอื่นๆ


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆแนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร

แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา

แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนา

 

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบด้านบนคลิก http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13124

 


 

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526