หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 1


ประกาศวันที่ : 17 พ.ค. 2555
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1536 คน
ที่มา : k

รายละเอียดของข่าวสาร

1. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบ
ดังกล่าว

ก. หน่วยรับข้อมูล
ข. หน่วยประมวลผลกลาง
ค. หน่วยความจำสองรอง
ง. หน่วยแสดงผล
2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ก. HARDWARE
ข. SOFTWARE
ค. CONTROLWARE
ง. PEOPELWARE
3. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบคอมพิวเตอร์
ก. CPU
ข. CAI
ค. ROM
ง. RAM
4. สิ่งใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยแสดงผล ( OUTPUT UNIT)
ก. KEYBOARD
ข. CPU SET
ค. MOUSE
ง. FAX
5. DISK DRIVE ที่มีความจุ 1.44 MB คือข้อใด
ก. FLOPPY DISK
ข. HARD DISK
ค. CD- ROM
ง. CD-RW

 
6. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร
ก. 1 ตัวอักษร
ข. 1,000 ตัวอักษร
ค. 1,024 ตัวอักษร
ง. 1,042 ตัวอักษร
7. DOS หมายถึงข้อใด
ก. SYSTEM SOFTWARE
ข. APPLICATION SOFTWARE
ค. USER PROGRAM
ง. PACKAGE PROGRAM
8. หากพิมพ์ผิดจะใช้ KEYBOARD ปุ่มใด ลบอักษรในตำแหน่งที่ CURSUR อยู่
ก. SPACE BAR
ข. INSERT
ค. DELETE
ง. BACK SPACE
9. หากจะพิมพ์เอกสารในระบบ WINDOWS จะต้องคลิก ที่ START MENU ใด
ก. MY DOCUMENT
ข. MY COMPUTER
ค. PROGARM
ง. FIND
10. ไอคอน PASTE อยู่ในส่วนใดของหน้าต่างโปรแกรม WINDOWS
ก. ไตเติลบาร์
ข. เมนูบาร์
ค. ทูลบาร์
ง. แอดเดรสบาร์

 
11. เป็นแถบแสดงว่าแฟ้มข้อมูล โฟลเดอร์หรือดิสก์ไดรว์ ว่ามีทรัพยากรอยู
่เท่าใด มีความจุเท่าใด

ก. ไตเติลบาร์
ข. เมนูบาร์
ค. แอดเดรสบาร์
ง. สเตตัสบาร์
12.การย่อ เพื่อให้หน้าต่างพักการทำงานชั่วขณะ ควรกดแป้นใดของ KEYBOARD
ก. Ait + F4
ข. Ait + F5
ค. Ait + F6
ง. Ait + F8
13. เป็นส่วนการกำหนดสีสันให้กับหน้าจอและหน้าต่างโปรแกรมของ
DISPLAY PROPERTIES

ก. BACKGROUND
ข. SCREEN SAVER
ค. APPEARANCE
ง. EFFECTS
14.ในการใช้คอมพิวเตอร์ อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ เช่นลบแฟ้มข้อมูลผิด กรณีที่ลบไว้นานแล้วแต่อยากจะเรียกกลับคืน จะสามารถทำได้อย่างไร
ก. ทำไม่ได้
ข. ใช้คำสั่ง UNDO
ค. ใช้คำสั่ง RESTORE ใน RECYCLE BIN
ง. ข้อ ข และ ค กรณีใดกรณีหนึ่ง
15. การจัดระเบียบของข้อมูลให้เรียบเรียงอยู่ติดกัน ในระบบ WINDOWS จะใช้คำสั่งใด
ก. SCANDISK
ข. DISK DEFRAGMENTER
ค. DISK CLEANUP
ง. ไม่มีข้อถูก

16. ถ้าหากจะบรรบายสรุปควรใช้โปรแกรมใดดีที่สุด
ก. MICROSOFT WINDOWS
ข. MICROSOFT WORD
ค. MICROSOFT EXCEL
ง. MICROSOFT POWER POINT
17.เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วหรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้นๆ ควรใช้ปุ่มใด
บนแป้นพิมพ์

ก. ปุ่ม Esc
ข. ปุ่ม Shift
ค. ปุ่ม Caps Lock
ง. ปุ่ม Enter
18. ปุ่ม Num Lock มีไว้ใช้ทำอะไร
ก. มีไว้สำหรับคิดเลข
ข. มีไว้สำหรับพิมพ์ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
ค. มีไว้ใช้เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขในกลุ่มตัวเลข
ง. มีไว้สำหรับป้อนรหัสตัวเลขเท่านั้น
19. การคลิกเม้าส์ 1 ครั้ง ที่จะให้โปรแกรมทำงาน ต้องคลิกเม้าส์ข้างใด
ก. ข้างใดก็ได้
ข. ด้านซ้ายมือ
ค. ด้านขวามือ
ง. สองข้างพร้อมกัน
20. การจับเม้าส์ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
ก.ใช้เฉพาะนิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วก้อยเท่านั้นที่แตะตัวเม้าส์
ข. จับเม้าส์แน่นๆให้ตัวเม้าส์อยู่ในอุ้งมือวางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายบนเม้าส์
ค.จับเม้าส์หลวมๆ ให้ตัวเม้าส์อยู่ในอุ้งมือวางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายมือบนเม้าส์
ง. จับเม้าส์เบาๆ ใช้นิ้วชี้เลื่อนไปเลื่อนมาตามต้องการ

 
21. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
ก. BASIC, EXCEL
ข. BASIC, POWERPOINT
ค. BASIC, COBOL
ง. COBOL, EXCEL
22. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. โปรแกรมหมายถึงชุดของคำสั่งที่สั่งไว้ล่วงหน้า
ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ค. EXCEL เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง
ง. ถูกทุกข้อ
23. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล
ก. Mainboard
ข. Monitor
ค. printer
ง. Keyboard
24. CD ทำหน้าที่คล้ายอุปกรณ์ใด
ก. CPU
ข. Floppy disk drive
ค. Monitor
ง. Floppy disk
25.Printer เป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกับสิ่งใด
ก. Mouse
ข. Keyboard
ค. Monitor
ง. Harddisk

 
26.เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับหนา ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ผ้าชุบน้ำเช็ด
ข. เป่า
ค. Scandisk
ง. Disk Defragmenter
27. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่ปรากฏภาพบนจอ สันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด
ก.สาย Mouse หลุดหรือหลวม
ข. Floppy disk driveหลุดหรือหลวม
ค. หน่วยความจำ(RAM) หลุดหรือหลวม
ง. สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม
28. หน้าจอปรากฏข้อความ Disk boot Failure, Insert system and press Enter
สันนิษฐานว่าเกิดจากส่วนใดของคอมพิวเตอร์

ก. Harddisk
ข. Monitor
ค. RAM
ง. Floppy disk drive
29. IC ( Integrated Circuit) หมายถึง
ก. การยุบรวมรีซิสเตอร์หลายๆตัวเข้าไว้ด้วยกัน
ข.การยุบรวมคอนเดนเซอร์กับทรานซิสเตอร์
ค. การยุบรวมวงจรใหญ่ๆให้เล็กลง
ง. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขาจำนวนมากๆ
30. อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด
ก. Diskette
ข. Harddisk
ค. CD-Rom
ง. RAM
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526