หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 ข้อสอบเก่า กพ. เรื่องหลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ข้อสอบเรื่องนี้ออกบ่อย


ประกาศวันที่ : 25 ก.พ. 2555
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1924 คน
ที่มา : www.thaionline1.com

รายละเอียดของข่าวสาร

ข้อสอบเก่า กพ.  เรื่องหลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ข้อสอบเรื่องนี้ออกบ่อย

หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
๑.ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคำเป็นตัวย่อ
     ๑.๑ ถ้าเป็นคำคำเดียวให้ใช้ตัวย่อตัวเดียว แม้ว่าคำนั้นจะมีหลายพยางค์ก็ตาม
ตัวอย่าง
            (๑) ๕ วา = ๕ ว.
            (๒) จังหวัด = จ.
            (๓) ๓.๐๐ นาฬิกา = ๓.๐๐ น.
            (๔) ศาสตราจารย์ = ศ.
     ๑.๒ ถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวแล้วทำให้เกิดความสับสน อาจใช้พยัญชนะต้นของคำถัดไปเป็นตัวย่อด้วยก็ได้
ตัวอย่าง
            (๑) ทหารบก = ทบ.
            (๒) ตำรวจ = ตร.
            (๓) อัยการ = อก.
๒.ถ้าเป็นคำสมาสให้ถือเป็นคำคำเดียว และใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเพียงตัวเดียว
ตัวอย่าง
            (๑) มหาวิทยาลัย = ม.
            (๒) วิทยาลัย = ว.
๓.ถ้าเป็นคำประสม ใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำ
ตัวอย่าง
            (๑) ชั่วโมง = ชม.
            (๒) โรงเรียน = รร.
๔.ถ้าคำประสมประกอบด้วยคำหลายคำ มีความยาวมาก อาจเลือกเฉพาะพยัญชนะต้นของคำที่เป็นใจความสำคัญ ทั้งนี้ไม่ควรเกิน ๔ ตัว
ตัวอย่าง
            (๑) คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ = กปร.
            (๒) สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ = สปช.
๕.ถ้าใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำแล้วทำให้เกิดความสับสน ให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปแทน
ตัวอย่าง
            (๑) พระราชกำหนด = พ.ร.ก.
            (๒) พระราชกฤษฎีกา = พ.ร.ฎ.
๖.ถ้าพยางค์ที่มี ห เป็นอักษรนำ เช่น หญ หล ให้ใช้พยัญชนตัวที่ออกเสียงเป็นตัวย่อ
ตัวอย่าง
            (๑) สารวัตรใหญ่ = สวญ.
            (๒) ทางหลวง = ทล.
๗.คำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรควบกล้ำหรืออักษรนำ ให้ใช้อักษรตัวหน้าตัวเดียว
ตัวอย่าง
            (๑) ประกาศนียบัตร = ป.
            (๒) ถนน = ถ.
            (๓) เปรียญ = ป.
๘.ตัวย่อไม่ควรใช้สระ ยกเว้นคำที่เคยใช้มาก่อนแล้ว
ตัวอย่าง
            (๑) เมษายน = เม.ย.
            (๒) มิถุนายน = มิ.ย.
            (๓) เสนาธิการ = เสธ.
            (๔) โทรศัพท์ = โทร.
๙.ตัวย่อต้องมีจุดกำกับเสมอ ตัวย่อตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปให้จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว ยกเว้นตัวที่ใช้กันมาก่อนแล้ว
ตัวอย่าง
            (๑) ตำบล = ต.
            (๒) รองศาสตราจารย์ = รศ.
            (๓) พุทธศักราช = พ.ศ.
๑๐.ให้เว้นวรรคเล็กหน้าตัวย่อทุกแบบ
ตัวอย่าง
            (๑) ประวัติของ อ.พระนครศรีอยุธยา
            (๒) มีข่าวจาก กทม.ว่า
๑๑.ให้เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ
ตัวอย่าง
            (๑) ศ. นพ.
            (๒) รศ. ดร.
๑๒.การอ่านคำย่อ ต้องอ่านเต็ม
ตัวอย่าง
            (๑) ๐๕.๐๐ น. อ่านว่า ห้า-นา-ลิ-กา
            (๒) อ.พระนครศรีอยุธยา อ่านว่า อำ-เพอ-พระ-นะ-คอน-สี-อะ-ยุด-ทะ-ยา
ยกเว้นกรณีที่คำเต็มนั้นยาวมากและคำย่อนั้นเป็นยอมรับกันทั่วไปแล้ว อาจอ่านตัวย่อเรียงตัวไปก็ได้
ตัวอย่าง
            ก.พ. อ่านว่า กอ-พอ
ที่มา : หนังสือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๖  หน้า ๖๗-๗๐
อักษรย่อคำนำหน้านาม
ดอกเตอร์         ดร.
 
เด็กชาย          ด.ช.
 เด็กหญิง         ด.ญ.
 ทันตแพทย์      ทพ.
 ทันตแพทย์หญิง      ทพญ.
 เทคนิคการแพทย์      ทนพ.
 เทคนิคการแพทย์หญิง      ทนพญ.
 นางสาว         น.ส.
 นายแพทย์      นพ.
 นายสัตวแพทย์      นสพ. (ผู้จบปริญญา)
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์      ผศ.
 แพทย์หญิง      พญ.
 เภสัชกร         ภก.
 เภสัชกรหญิง      ภกญ.
 รองศาสตราจารย์      รศ.
 ศาสตราจารย์      ศ.
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   ศ.
 ศาสตราจารย์พิเศษ      ศ.
 สัตวแพทย์      สพ. (ผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ทั้งชายและหญิง)
 สัตวแพทย์หญิง      สพญ. (ผู้จบปริญญา)
 สารวัตรใหญ่      สวญ.
 เสนาธิการ         เสธ.
 หม่อมเจ้า         ม.จ.
 หม่อมราชวงศ์      ม.ร.ว.
 หม่อมหลวง      ม.ล.
 
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ กพ.  ข้อสอบเก่า กพ. ได้ที่เว็บไซต์  www.thaionline1.com


และ  http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9512

 

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526