หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 คุณครูทั้งหลาย ยุ่งยากบ้างไหม กับการเตรียมการสอนเด็กๆ


ประกาศวันที่ : 18 ก.ย. 2554
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1399 คน
ที่มา : Thaionline1

รายละเอียดของข่าวสาร

จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน VCD CAI หลักสูตรล่าสุด(2551)

ใบราคารายการครุภัณฑ์สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ sp2 ปี 2554
CD-ROM หลักสูตรใหม่ 2551 สินค้ามาใหม่

ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรายงาน, วิจัย , ผลงานทางวิชาการ
นวตกรรมทางการศึกษา, ตัวอย่างรายงานจำหน่าย ขาย สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ งบไทยเข้มแข็ง โรงเรียนทั่วประเทศ ราคาแผ่นละ 285 บาทจำนวนน้อยกว่า 100 แผ่นแผ่นละ 285 บาทจำนวนมากกว่า 100 แผ่นลด 30%จำนวนมากกว่า 1,000 แผ่นลด 50%จำนวนมากกว่า 5,000 แผ่นลด 60%จำนวนมากกว่า 10,000 แผ่นลด 70%สั่งขั้นต่ำ 10 แผ่นขึ้นไป
ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด http://www.tutor-home.net/cai2.html
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่ http://www.tutor-home.net โทร 083-067-4168 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ lek.pisi@hotmail.com

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW. ต่างประเทศ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW. ต่างประเทศ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW. ต่างประเทศ ม.2
CD-ROM Backward Design ต่างประเทศ ม.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ม.1
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.1
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.2
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.3
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.4
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.5
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.6
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.1 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.2 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.3 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.4 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.5 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.6 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ม.1 ( 4 in 1 )
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW. สุขศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW. สุขศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW. สุขศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW. สุขศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW. สุขศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW. สุขศึกษา ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.6
CAI เครื่องดนตรีไทย
CAI ครูดนตรีไทย
CAI การประสมวงดนตรีไทย
ผลงาน อ.3 อนุบาล 2
หนังสือส่งเสริมการอ่านสาระภาษาอังกฤษ
CD-ROM แบบพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวไตรสิกขา
DVD การสร้างสรรค์งานด้วยสีโปสเตอร์


แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ชั้น ป.1
CD -ROM สาระภาษาไทย ป.1 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาต่างประเทศ ป.1 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระคณิตศาสตร์ ป.1 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระวิทยาศาสตร์ ป. 1 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสังคมศึกษา ป.1 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสุขศึกษา ป.1 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระศิลปะ ป.1 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1 (แผน+วิจัย)
CD -ROM สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.1 (แผน)
CD -ROM สาระคอมพิวเตอร์ ป.1 (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ชั้น ป.2
CD -ROM สาระภาษาไทย ป.2 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาต่างประเทศ ป.2 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระคณิตศาสตร์ ป.2 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระวิทยาศาสตร์ ป. 2 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสังคมศึกษา ป.2 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสุขศึกษา ป.2 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระศิลปะ ป.2 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.2 (แผน+วิจัย)
CD -ROM สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.2 (แผน)
CD -ROM สาระคอมพิวเตอร์ ป.2 (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ชั้น ป.3
CD -ROM สาระภาษาไทย ป.3 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาต่างประเทศ ป. 3 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระคณิตศาสตร์ ป.3 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระวิทยาศาสตร์ ป. 3 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
รายการสินค้า
CD -ROM สาระสังคมศึกษา ป. 3 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสุขศึกษา ป. 3 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระศิลปะ ป.3 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 3 (แผน+วิจัย)
CD -ROM สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.3 (แผน)
CD -ROM สาระคอมพิวเตอร์ ป. 3 (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ชั้น ป.4
CD -ROM สาระภาษาไทย ป.4 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาไทย ป.4 ภาษาพาที (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาไทย ป.4 วรรณคดีลำนำ (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาต่างประเทศ ป.4 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระคณิตศาสตร์ ป.4 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระวิทยาศาสตร์ ป. 4 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสังคมศึกษา ป. 4 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสุขศึกษา ป. 4 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระศิลปะ ป.4 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 4 (แผน+วิจัย)
CD -ROM สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป..4 (แผน)
CD -ROM สาระคอมพิวเตอร์ ป. 4 (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ชั้น ป.5
CD -ROM สาระภาษาไทย ป.5 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาต่างประเทศ ป. 5 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระคณิตศาสตร์ ป.5 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระวิทยาศาสตร์ ป. 5 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสังคมศึกษา ป. 5 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสุขศึกษา ป. 5 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระศิลปะ ป.5 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 5 (แผน+วิจัย)
CD -ROM สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.5 (แผน)
CD -ROM สาระคอมพิวเตอร์ ป. 5 (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ชั้น ป.6
CD -ROM สาระภาษาไทย ป.6 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาต่างประเทศ ป. 6 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
รายการสินค้า
CD -ROM สาระคณิตศาสตร์ ป.6 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระวิทยาศาสตร์ ป. 6 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระวิทยาศาสตร์ ป. 6 ( 5 E )
CD -ROM สาระสังคมศึกษา ป. 6 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสุขศึกษา ป. 6 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระศิลปะ ป.6 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 6 (แผน+วิจัย)
CD -ROM สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.6 (แผน)
CD -ROM สาระคอมพิวเตอร์ ป. 6 (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ชั้น ม.1
CD -ROM สาระภาษาไทย ม.1 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาไทย ม.1 (วรรณคดีวิจักษ์ + วิธิธภาษา ) (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาต่างประเทศ ม.1 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระคณิตศาสตร์ ม.1 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระวิทยาศาสตร์ ม.1 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระวิทยาศาสตร์ ม.1 ( เน้น เก่ง ดี มี ความสุข )
CD -ROM สาระสังคมศึกษา ม.1 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสุขศึกษา ม.1 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระศิลปะ ม.1 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ม.1 (แผน+วิจัย)
CD -ROM สาระกิจกรรมแนะแนว ม.1 (แผน)
CD -ROM สาระคอมพิวเตอร์ ม.1 (แผน+CAI)
CD -ROM สระ เทเบิลเทนนิส ม.1 (แผน)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ชั้น ม.2
CD -ROM สาระภาษาไทย ม.2 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาต่างประเทศ ม.2 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระคณิตศาสตร์ ม.2 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระวิทยาศาสตร์ ม.2 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสังคมศึกษา ม.2 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสุขศึกษา ม.2 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระศิลปะ ม.2 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ม.2 (แผน+วิจัย)
CD -ROM สาระกิจกรรมแนะแนว ม.2 (แผน)
รายการสินค้า
CD -ROM สาระคอมพิวเตอร์ ม.2 (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ชั้น ม.3
CD -ROM สาระภาษาไทย ม.3 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระภาษาต่างประเทศ ม.3 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระคณิตศาสตร์ ม.3 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระวิทยาศาสตร์ ม.3 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสังคมศึกษา ม.3 (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM สาระสุขศึกษา ม.3 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระศิลปะ ม.3 (แผน+CAI)
CD -ROM สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ม.3 (แผน+วิจัย)

สนใจสั่งซื้อมาที่    086-369-0688, 083-067-4168, 080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
3. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee 

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ iamaom5@hotmail.com


http://www.thaionline1.com/read.php?tid=984&page=1&toread=1
 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526