หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 โจทย์ ข้อสอบครู ฝึกทำ


ประกาศวันที่ : 06 มิ.ย. 2554
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2127 คน
ที่มา : sornfree

รายละเอียดของข่าวสาร

ข้อ 1) การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกาตามระเบียบนี้หมายถึง?

 

1. การพานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

2. การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี

 

3. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะเป็นเวลาเปิดทำการสอนหรือไม่ก็ตาม

 

4. ถูกทุกข้อ

 

ข้อ 2) การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

 

1. 2 ประเภท

 

2. 3 ประเภท

 

3. 4 ประเภท

 

4. 5 ประเภท

 

ข้อ 3) การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ต้องปฏิบัติตนอย่างไร?

 

1. นักเรียนนักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบ

 

2. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน

 

3. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน

 

4. ถูกทุกข้อ

 

ข้อ 4) การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานที่ต้องมีครูอาจารย์ควบคุมนักเรียประถมศึกษา ตามเกณฑ์เท่าใด

 

1. 1:10

 

2. 1:15

 

3. 1:20

 

4. 1:30

 

ข้อ 5) ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน?

 

1. หัวหน้าสถานศึกษา

 

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

3. ครูอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย

 

4. เลขาธิการ กพฐ.

 

ข้อ 6) การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาค้างคืนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใครเป็นผู้อนุญาต?

 

1. หัวหน้าสถานศึกษา

 

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

3. ครูอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย

 

4. เลขาธิการ กพฐ.

 

ข้อ 7) การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร(สพฐ.) จะต้องขออนุญาตผู้ใด?

 

1. หัวหน้าสถานศึกษา

 

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

3. ครูอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย

 

4. เลขาธิการ กพฐ.

 

ข้อ 8) ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นิสิตนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ พ..2548?

 

1. การพาไปนอกราชอาณาจักร

 

2. การพาไปนอกสถานศึกษาชั่วคราว

 

3. การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน

 

4. การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน

ข้อ 9) การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ให้ส่งคำขออนุญาตถึงผู้พิจารณาอนุญาตก่อนวันออกเดินทางตามข้อใด?

 

1. 7 วัน

 

2. 15 วัน

 

3. 30 วัน

 

4. ก่อนวันออกเดินทาง

 

ข้อ 10) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด?

 

1. 23 สิงหาคม พ..2550

 

2. 24 สิงหาคม พ..2550

 

3. 25 สิงหาคม พ..2550

 

4. 26 สิงหาคม พ..2550

 

ข้อ 11) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ..2550 เป็นฉบับที่เท่าใด?

 

1. ฉบับที่ 16

 

2. ฉบับที่ 17

 

3. ฉบับที่ 18

 

4. ฉบับที่ 19

 

ข้อ 12) คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ..2550 มีจำนวนกี่คน?

 

1. 35 คน

 

2. 36 คน

 

3. 37 คน

 

4. 38 คน

 

ข้อ 13) คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่คน?

 

1. 18 คน

 

2. ไม่เกิน 18 คน

 

3. 19 คน

 

4. ไม่เกิน 19 คน

 

ข้อ 14) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากระบบสัดส่วนมีจำนวนกี่คน?

 

1. 60 คน

 

2. 80 คน

 

3. 120 คน

 

4. 150 คน

 

ข้อ 15) สมาชิกรัฐสภามีจำนวนกี่คน?

 

1. 120 คน

 

2. 150 คน

 

3. 480 คน

 

4. 630 คน

 

ข้อ 16) การเลือกตั้ง ส..แบบสัดส่วน แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มจังหวัด?

 

1. 5 กลุ่มจังหวัด

 

2. 8 กลุ่มจังหวัด

 

3. 10 กลุ่มจังหวัด

 

4. 15 กลุ่มจังหวัด

 

ข้อ 17) วุฒิสภามีจำนวนกี่คน?

 

1. 100 คน

 

2. 150 คน

 

3. 250 คน

 

4. 500 คน

โหลดเพิ่มเติมที่ www.caithai1.com

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526