หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
เมนูคนสอบ
   คุยข้อมูลทั่วไป
   คุยปรึกษาเรื่องข้อสอบ
   คุยเรื่องการเดินทาง
   คุยแนะนำเทคนิคการสอบ
   คุยเรื่อง สอบกพ.
   คุยเรื่อง สอบท้องถิ่น
   คุยเรื่อง สอบครู
   คุยเรื่อง งานทั่วไป
   ร้องเรียนการสอบ
   คุยเรื่อง ตัวอย่างข้อสอบ
 เนื้อหาน่ารู้
 ความรู้วิชาภาษาไทย
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

1.6 ความสามารถทางด้านภาษา

      เป็นการวัดความสามารถทางภาษาหรือการสรุปข้อความ จากบทความนี้      เป็นการวัดความสามารถทางด้านกการอ่านเพื่อจับใจความ สรุปความและ
      ตีความจากข้อความต่างๆที่โจทย์ให้มา


  

      1.ชื่อเรื่องคืออะไร

     2.จุดมุ่งหมายในการเขียนบทประพันธ์คืออะไร

     3.ผู้เขียนมีความประสงค์อย่างไรในการนำเสนอบทความนี้

     4.ประเด็นสำคัญของข้อความนี้อยู่ในตอนใด

     5.ประโยคที่ว่า "..............."มีความหมายอะไร

     6.บทความดังกล่าวท่านคิดว่ามีสาเหตุสำคัญอย่างไร

     7.ข้อสรุปใดต่อไปนี้ ข้อใดที่ตรงกับประเด็นสำคัญของบทความน

 

 บทความน่ารู้จากสมาชิก
©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526